Payment method

Cách thức vận chuyển Cách thức vận chuyển Cách thức vận chuyển Cách thức vận chuyển
Khách
Tại sao tôi upload dữ liệu nhưng chưa được hiển thị?
Khách
Tôi có thể rút tiền tối thiểu là bao nhiêu?
Khách
Tôi cược chia sẻ bao nhiêu khi upload dữ liệu?
Khách
Tôi có thể quy định phí download là bao nhiêu?
Phúc -
Tôi có một số tài liệu muốn chia sẻ. Được biết khi chia sẻ file mà có người download thì tôi sẽ nhận được tiền. Vậy cách thức đăng file thế nào?
0.12486 sec| 1408.359 kb